Modiga chefer skapar framgång

Modiga chefer skapar framgång

Modiga chefer är en samling chefer som vill bli bättre chefer genom att våga lite mer. Bakom modiga chefer står Leckne & Partners som har lång erfarenhet av att utveckla chefer till enastående ledare. Du får mer info om den modiga ...

Läs mer »
Skaffa dig mod och bli en bättre chef

Skaffa dig mod och bli en bättre chef

Vad kan du uträtta med mer mod som chef? Massor, det finns en direkt relation mellan mod, bättre relationer och bättre resultat. Och som chef befinner du dig dagligen i situationer där ditt mod prövas. Mod är ett område där det är ...

Läs mer »
Vi måste våga ta steget ut i det okända

Vi måste våga ta steget ut i det okända

Jag vill påstå att i stort sett allt handlar om mod. För att få nya resultat behöver du göra nya saker och vara på ett nytt sätt medan du gör. Att göra nya saker kan vara skrämmande. Men ...

Läs mer »
Vi vet inte hur vi skall bete oss i team

Vi vet inte hur vi skall bete oss i team

Problemet är att så få upplevt riktigt bra teamarbete och vad kan ge. Klicka på bilden så får du se och höra en Stanford professor beskriva om de vanligaste hindren Teamwork är underskattat. Och det går går att utveckla ...

Läs mer »

Välkommen att bli en modigare chef

Det finns bra chefer och mindre bra chefer, bra chefer är 20-30% lönsammare.
Mindre bra chefer är kostsamma.
50% av alla chefer är bra, 50% är mindre bra.
Vilken grupp tillhör du?

Vilka frågor är viktiga?

Löpande info

Önskar du löpande info? Skicka ett mail till olle.leckne at modigachefer.se

Vad säger en deltagare i modig chefsträning?

Att utmana med omsorg och känsla är ert signum

What our client says

För att lära mer om vad om gör chefer lönsammare anmäler du dig till nyhetsbrevet.
Är bra chefer lönsammare?