Varför ser du inte dina medarbetare i ögonen?

snyggaherrskorVad gör man när man är osäker? Det har visat sig att chefer och medarbetare tittar ned på skorna! Det har spridit sig ett uttryck ”chefen har intressanta skor på sig idag.”

Företagsledningar bli osynliga. De obehagliga besluten som att säga upp personal, gör att cheferna mår dåligt och undviker sin personal.

Cheferna gömmer sig när de behövs som mest.

På temat om cheferna gömmer sig kan man läsa i SvD. Det bästa man kan göra som chef är att vara öppen och berätta så mycket som möjligt, i stället för att titta ned på sina skor.

Kontakt1

Om Modiga chefer

Du känner nog på dig att du skulle kunna uträtta mer och må bättre med mer mod. Många i näringslivet och organisationer är inte klara över hur beteenden hos cheferna påverkar resultatet i verksamheten.

STRUTSAROch en hel del vill heller inte veta!

För då kan det bli obekvämt.

Vi riktar oss till de som är modiga och verkligen vill växa.

Är du modig?

Ta tillfället nu

Det finns starka skäl varför du som chef skall satsa på modig chefsträning:

  • Det är inte så stor konkurrens (för de flesta chefer utövar ett konventionellt ledarskap)
  • De flesta känner inte till vilken god avkastning det är på att investera i sig själv som chef och ledare
  • Vinsterna för dig är att du får bättre relationer, bättre resultat och mer tillfredställelse i din chefsroll

Modiga chefer erbjuder och individuellt anpassad chefsträning.

Just nu erbjuder vi en tillfällig rabatt för dig som ansöker om modig chefsträning. TA CHANSEN!

Ekonomisk motivering:

  • Chefscoaching har visat på en avkastning på 352 % enligt flera oberoende mätningar
  • Det finns bra chefer och mindre bra chefer, bra chefer är 20-30% lönsammare. Mindre bra chefer är kostsamma.
  • 50% av alla chefer är bra, 50% är mindre bra. Viken grupp tillhör du? Vad tycker din chef?

Med modiga chefers chefsträning blir du bättre och lönsammare än vad du kan klara på egen hand.

Anmäl intresse för ett första möte här

Du når Olle direkt på  tel 0733 905611.
  • Vi går igenom vilka förutsättningar som krävs för att du skall bli ännu bättre chef och nå nya resultat.
  • Vi tittar också på utvecklingspotentialen för cheferna i din omgivning.