Vad har du för chef?

Modern pippi långstrump

Om du är chef, vad har du för rykte?

Att vara en modig chef är väldigt värdefullt. Det är viktigt att ha en chef som är villig att ta risker och stå upp för sina medarbetare.
En modig chef är även öppen för nya idéer och försöker att hitta nya sätt att förbättra verksamheten. Det ger också ett bra exempel för medarbetare som förebild.
Att vara tystlåten och blyg eller en chef som styr och ställer är inte lika effektivt som att vara en modig chef.
Tystlåtna och blyga chefer tar inte ta risker. Få inte ta del av eller bidrar med nya idéer. Kan inte leda teamet på samma sätt som en modig chef.
Vi behöver fler modiga chefer, som Pippi Långstrump, som kan hjälpa till att öka modet och förbättra verksamheten.
Är du en modern Pippi Långstrump ? 
Hur förhåller sig din chef till dig?

Professionellt rykte är uppfattningen av en person i yrkeslivet, baserat på deras handlingar, beteende och prestationer.

För att få ett gott professionellt rykte så behöver det säger och gör stämma överens med vem du är, läs vidare hur du kan göra som medarbetare såväl som chef.

Coachande ledarskap 6 ggr lönsammare

Du som chef har nog precis som jag anat att ett coachade ledarskap skulle vara gynnsamt. Nu finns det belägg för det genom den senaste neurologiska forskningen (passar på att ge ett boktips).

Omvänt så framkallar ett ”chefigt” ledarskap ”biologiska försvar” där hjärnan fryser fast och tappar tillgången till sin kapacitet.

Att det sedan finns studier som visar att chefer med coachande ledarskap är 6 gånger lönsammare än de som inte är coachande är inte så märkvärdigt. Det som är märkvärdigt är att det fortfarande är så få som faktiskt genomför ett långtgående coachande ledarskap på riktigt.

Dåligt arbetsklimat är ett vanligt problem som beror på…?

Jag påstår att arbetsklimatet är en funktion av chefskapet. Och att HR har en viktig roll att stödja cheferna i att skapa ett fungerande arbetsklimat.

Tyvärr har sällan chefer eller HR avdelningar förmåga att skifta arbetsklimat trots att det har så stor betydelse för välmående och i slutändan lönsamheten.

Att börja med att lyssna efter vilket arbetsklimat som råder kan vara en bra ide.

För otränade kan det vara svårt att uppfatta de i början subtila signalerna. Risken är då att man långt senare råkar ut för öppna konflikter och massivt missnöje.

Om du känner igen något av detta kan det vara ett skäl att besöka minimässan för HR ansvariga som Tuff Ledarskapsträning anordnar i samarbete med Jobbkompaniet och Stärkande Dialog i Stockholm. Det lönar sig alltså att upptäcka signalerna tidigt.

[gravityform id=6 name=Jagvill delta i minimässa för HR]

 

Varför är förändring svårt?

Som chef gör det stor skillnad på ens ledarskap om man förstår hur människor fungerar.

Ett viktigt hinder för förändring är att människor vill överleva. Ja det kan ju tyckas självklart.

Problemet är att vi människor rår inte över de automatiska skyddsmekanismer som är effekt av en fara.

Överlevandet styrs av reptilhjärnan.

Så när reptilhjärnan uppfattar en fara kidnappar den den rationella hjärnan.

Vad vi chefer behöver vara medvetna om är att vanliga medarbetare och chefer vill ha det som det alltid varit (status quo) och de fungerar inte när de blir skrämda.

Människor fryser till is, flyr eller reagerar med aggression !

Och det är inte för att de vill göra det. De har inte bestämt det själva. Det är automatiskt och tack och lov för det när det är fråga om överlevnad.

Om du vill vara en chef, som genom att förstå hur människor fungerar, vill leda utan att skrämmas ska du veta att människor runt om kring dig ibland förväxlar dig med en farlig björn och reagerar därefter.

Och det har tyvärr inget med om dina medarbetare är modiga eller inte.

 

Vad är det värt att bli en bättre chef?

Några av de fördelar som chefer upplever som resultat av modiga chefsträning:

  • Vinster är bättre relationer, bättre resultat och tillfredsställelse i chefsrollen
  • Tittar man på mätbara resultat i pengar; så är avkastningen i storleksordningen 352 % enligt flera oberoende mätningar

Hur vet man att en chef är bra?

Visste du att det inte är så många företag som mäter hur lönsamma deras chefer är? Vid en studie om ledarskapets betydelse (av Lelle Chryssantander) visade det sig att endast 2 av 32 företag kunde skilja de bättre cheferna från de mindre bra baserat på deras lönsamhet.

Så här säger två chefer om chefers lönsamhet:

”Vi mäter kontinuerligt och vet att en bra ledare förbättrar resultatet mellan 20-30 % hos oss. Samtidigt vet vi att 5-10 % av våra butiker har problem p. g. a. ledarskapet. Detta beror uteslutande på ledarens mognad och sätt att agera i olika situationer.”

”Vi tappade ett års försäljning vilket innebar ca 100 miljoner i omsättning. Alltså tappade vi ca 20 miljoner på sista raden bara för att vi inte var ledare och hade mod att säga upp en person. Det är sjukt alltså.”

Mod är ett område där det är värt att investera för chefer. Hur är det med mod, egentligen? Du vet när du har det och du vet när du inte har det. Eller? Det går i alla fall att träna upp sin förmåga att upptäcka när mod gör skillnad. Mod är inte alltid vad du tror att det är. Märkligt nog är den viktigaste sortens mod också ovanligast och svårast att definiera.

 

Vi vet inte hur vi skall bete oss i team

Problemet är att så få upplevt riktigt bra teamarbete och vad kan ge. Klicka på bilden så får du se och höra en Stanford professor beskriva om de vanligaste hindren

Teamwork är underskattat. Och det går går att utveckla riktigt framgångsrika team genom träning.

Varför ser du inte dina medarbetare i ögonen?

snyggaherrskorVad gör man när man är osäker? Det har visat sig att chefer och medarbetare tittar ned på skorna! Det har spridit sig ett uttryck ”chefen har intressanta skor på sig idag.”

Företagsledningar bli osynliga. De obehagliga besluten som att säga upp personal, gör att cheferna mår dåligt och undviker sin personal.

Cheferna gömmer sig när de behövs som mest.

På temat om cheferna gömmer sig kan man läsa i SvD. Det bästa man kan göra som chef är att vara öppen och berätta så mycket som möjligt, i stället för att titta ned på sina skor.