Vi vet inte hur vi skall bete oss i team

Problemet är att så få upplevt riktigt bra teamarbete och vad kan ge. Klicka på bilden så får du se och höra en Stanford professor beskriva om de vanligaste hindren

Teamwork är underskattat. Och det går går att utveckla riktigt framgångsrika team genom träning.

Teamwork är underskattat

”Det är inte strategierna eller teknologin det handlar om i grund och botten. Det är teamwork som fortfarande är den ultimata konkurrensfördelen och välmåendefaktorn i företag. Framgångsrikt teamwork är otroligt kraftfullt men också sällsynt.” Varför är det så sällsynt med riktigt bra teamwork?

  • Många företag och ledare tar teamwork för givet och investerar inte att träna sina chefer och medarbetare i riktigt bra teamwork.
  • En annan faktor är att man inte ser sambandet mellan teamutveckling och effekterna på affärsresultaten.
  • En tredje är att många ledare saknar modet att ta emot feedback på sitt eget ledarskap och sin förmåga att bygga riktigt framgångsrika team!
  • Den fjärde är att man inte har kompetens i hur människor fungerar och inte fungerar.

Vad finns det för recept för att fler företag och organisationer skall våga locka fram mer av potentialen i sina team? glasogon_fargBörja med att sätta på ”teamglasögonen” dvs fokusera inte bara på sakfrågor vid mötena utan kasta även ljus på relationerna, kommunikationen och beteendena i arbetsteamen. Det kan förstås vara smärtsamt när man börjar se att det inte fungerar optimalt Men det är bättre att se vad man har att jobba med än att det är dolt eller att man väljer att stoppa huvudet i sanden.