Referenser

"Jag lärde mig mer på 1,5 timme än jag lärt mig på mina universitetsstudier" Camilla Samuelsson, Välfärdsfakta

Om Modiga Chefer ”Att utmana med omsorg och känsla tror jag är lite av ert signum.”  

 Sagt av seminariedeltagare: ”Jag har just avslutat en sju dagar lång kurs i ledarskap, men på en timme på Tuff Ledarskapstränings seminarium lärde jag mig mer än på hela sjudagarskursen.”

Klicka på menyvalen till höger för att läsa fler kundreferenser>