Skaffa dig mod och bli en bättre chef

Vad kan du uträtta med mer mod som chef?

Massor, det finns en direkt relation mellan mod, bättre relationer och bättre resultat.

Och som chef befinner du dig dagligen i situationer där ditt mod prövas.

Mod är ett område där det är värt att investera för chefer. Hur är det med mod, egentligen? Du vet när du har det och du vet när du inte har det. Eller?

Det går i alla fall att träna upp sin förmåga att upptäcka när mod gör skillnad. Mod är inte alltid vad du tror att det är. Märkligt nog är den viktigaste sortens mod också ovanligast och svårast att definiera.

Skilj på farligt och skrämmande.
Vi börjar med att skilja på farligt och skrämmande. Risker finns av flera slag och konsekvensen om risken inträffar är någon typ av problem. När konsekvensen är farlig kan den medföra skada, så faror skall du naturligtvis undvika. Andra risker som övergår i problem kan du vilja undvika av andra skäl. Den spektakulära typen av mod är den som uppmärksammas mest. Som att springa in i ett brinnande hus och rädda ett barn, att bestiga höga berg eller hoppa fallskärm. I dessa fall kittlar faran. För vissa kan det vara modigt att hoppa från ett flygplan och andra kan tycka att det bara är onödigt och dumt.

Mod på arbetsplatsen är ovanligt, och det sägs att svenska chefer inte är särskilt modiga.

Fortsätt läsa ”Skaffa dig mod och bli en bättre chef”