Om Modiga Chefer

Modiga chefer är en samling chefer som vill bli bättre chefer genom att våga lite mer. Bakom modiga chefer står en rad erfarna chefer med lång erfarenhet av att utveckla chefer till enastående ledare.

Modiga Chefer grundades av Leckne & Partners som en respons på efterfrågan kring vad som gör att vissa chefer är bra och andra mindre bra. Bidrag har kommit från chefer främst i chefsutvecklingsprogram och chefscoaching  såväl som debatten på internet* och i ledarskapslitteratur.

I en forskning kring vad som utmärker bra chefer visade det sig att chefer med mod var lönsammare än de som inte var det.

På webplatsen och i nyhetsbreven får du löpande information vad som utvecklar chefs- och ledarskap och i synnerhet modigt chefskap.

I samarbete med Tuff Ledarskapsträning erbjuds chefsträning och chefscoaching.

Anmäl dig till en serie brev som syftar till att ge dig förutsättningar att bli en modigare och lönsammare chef (uppdaterad version kommer snart).

olleglad1

Hälsningar

Olle Leckne

*) Saknar du bloggen om chefer och resultat av Lecknepartners? Då kan du finna utvalda inlägg i Modiga Chefer bloggen.