Kontakt1

[gravityform id=1 name=Kontakt title=false description=false]

Om Modiga chefer

Du känner nog på dig att du skulle kunna uträtta mer och må bättre med mer mod. Många i näringslivet och organisationer är inte klara över hur beteenden hos cheferna påverkar resultatet i verksamheten.

STRUTSAROch en hel del vill heller inte veta!

För då kan det bli obekvämt.

Vi riktar oss till de som är modiga och verkligen vill växa.

Är du modig?