Skaffa dig mod och bli en bättre chef

Vad kan du uträtta med mer mod som chef?

Massor, det finns en direkt relation mellan mod, bättre relationer och bättre resultat.

Och som chef befinner du dig dagligen i situationer där ditt mod prövas.

Mod är ett område där det är värt att investera för chefer. Hur är det med mod, egentligen? Du vet när du har det och du vet när du inte har det. Eller?

Det går i alla fall att träna upp sin förmåga att upptäcka när mod gör skillnad. Mod är inte alltid vad du tror att det är. Märkligt nog är den viktigaste sortens mod också ovanligast och svårast att definiera.

Skilj på farligt och skrämmande.
Vi börjar med att skilja på farligt och skrämmande. Risker finns av flera slag och konsekvensen om risken inträffar är någon typ av problem. När konsekvensen är farlig kan den medföra skada, så faror skall du naturligtvis undvika. Andra risker som övergår i problem kan du vilja undvika av andra skäl. Den spektakulära typen av mod är den som uppmärksammas mest. Som att springa in i ett brinnande hus och rädda ett barn, att bestiga höga berg eller hoppa fallskärm. I dessa fall kittlar faran. För vissa kan det vara modigt att hoppa från ett flygplan och andra kan tycka att det bara är onödigt och dumt.

Mod på arbetsplatsen är ovanligt, och det sägs att svenska chefer inte är särskilt modiga.

Att våga vara sig själv och stå för sin övertygelse är en röd tråd i det mod jag talar om. Att våga säga nej till en överordnad, ge mer i lön till den som gjort ett utmärkt jobb, att vara ärlig och rakt på sak med den som inte levererat i tid, att som chef erkänna sina misstag, att ifrågasätta öppet i en grupp där majoriteten tycker annorlunda, att ta konflikter utan tvekan är alla uttryck för modet jag talar om på arbetsplatsen. Tyvärr är dessa inte självklara chefsbeteenden.

Mogna chefer är rädda och kan leka med rädslan!
Hur är det med rädsla då? Vi har alla rädslor och allt fler chefer är mogna nog att erkänna det för sig själva. Det är en viktig poäng för att inte lura sig och låta det bli ett hinder att använda sitt mod. Några chefer kan i stället se det som ett spel där de utmanar sig själva när de tvekar och då är det ofta obefogad rädsla de känner. När något är skrämmande och du gör det ändå, är det mod. Modet kommer inifrån och kan alltså tränas till att användas när du kan urskilja rädslan, sortera bort det farliga och sedan göra det skrämmande ändå. Som att t ex ”säga som det är” till en medarbetare. Många gångar tvekar chefer att prata rakt. Det är inte farligt, det är effektivt. Och tänk bara på alla de gånger du eller någon tvekar på att göra eller säga något av rädsla för kritik. Givetvis är det viktigt att vara mänsklig som chef ta hand om den respons som kommer. Det finns en enorm potential i att bygga en modig företagskultur där medarbetare och chefer uppmuntrar till att vara modiga och lyckas, misslyckas och bli uppskattade för att våga spänna bågen och prova igen med nya erfarenheter. Till skillnad från att rädslan för misslyckande byggs på i organisationer som använder olika typer av bestraffning.

Hewlett Packard är ett framgångsrikt företag mycket tack vare mod. HP, med slogan Invent, har som policy att misslyckas med vart femte projekt för att kunna finna innovativa nya lösningar. Det har blivit en viktig komponent i företagskulturen som skapar och stödjer modet att pröva det som tidigare inte prövats.