Ta tillfället nu

Det finns starka skäl varför du som chef skall satsa på modig chefsträning:

  • Det är inte så stor konkurrens (för de flesta chefer utövar ett konventionellt ledarskap)
  • De flesta känner inte till vilken god avkastning det är på att investera i sig själv som chef och ledare
  • Vinsterna för dig är att du får bättre relationer, bättre resultat och mer tillfredställelse i din chefsroll

Modiga chefer erbjuder och individuellt anpassad chefsträning.

Just nu erbjuder vi en tillfällig rabatt för dig som ansöker om modig chefsträning. TA CHANSEN!

Ekonomisk motivering:

  • Chefscoaching har visat på en avkastning på 352 % enligt flera oberoende mätningar
  • Det finns bra chefer och mindre bra chefer, bra chefer är 20-30% lönsammare. Mindre bra chefer är kostsamma.
  • 50% av alla chefer är bra, 50% är mindre bra. Viken grupp tillhör du? Vad tycker din chef?

Med modiga chefers chefsträning blir du bättre och lönsammare än vad du kan klara på egen hand.

Anmäl intresse för ett första möte här

Du når Olle direkt på  tel 0733 905611.
  • Vi går igenom vilka förutsättningar som krävs för att du skall bli ännu bättre chef och nå nya resultat.
  • Vi tittar också på utvecklingspotentialen för cheferna i din omgivning.